Informatyka 1F4R

6-04-2020 Temat: Bazy danych - Projektowanie tabel i formularzy. Cel: uczeń potrafi gromadzić i przetwarzać dane przy pomocy tabel i formular

Czytaj więcej

język polski I PT

06.04.2020. Temat: Cierpienie, lęk i wina Lady Makbet. Motywy i sposoby ludzkiego postępowania oraz ich skutki to jeden z uniwersalnych tematów

Czytaj więcej

PEDAGOG SZKOLNY

Sposób na rozwiązanie problemów, konfliktów. Na pewno każdy z Was doświadczył różnego rodzaju konfliktów, w domu, szkole. Właściwie spo

Czytaj więcej

Informatyka 1CB

Data lekcji 6.04.2020r. i 20.04.2020r. Ponieważ na zrealizowanie tego tematu potrzebne są dwie godziny lekcyjne proszę, punkty od 1 do 7 wykonu

Czytaj więcej

Informatyka 1PT

Data lekcji 6.04.2020r. i 20.04.2020r. Ponieważ na zrealizowanie tego tematu potrzebne są dwie godziny lekcyjne proszę, punkty od 1 do 7 wykonu

Czytaj więcej