Uncategorized

Biologia IP4

Zaczynamy wspólną naukę na odległość

Temat: Inżynieria genetyczna-korzyści i zagrożenia.

Bardzo proszę o przeczytanie z podręcznika tematu ze str. 104, następnie proszę o zapoznanie się z wykładem 
(link udostępniłam w zakładce praca domowa). 
W zeszycie przedmiotowym zapisujemy temat a jako formę notatki proszę o odpowiedź na pytania:
1. Korzyści płynące ze stosowania inżynierii genetycznej
2. Zagrożenia związane z inżynierią genetyczną

Zadanie domowe
 Oceń, czy tworzenie zmodyfikowanych genetycznie organizmów powinno być dozwolone. 
Pracę proszę przesłać na adres joannamichaluk@gmail.com