Uncategorized

Biologia IP4

29.04.2020
Temat: Motywy i koncepcja ochrony przyrody

Celem lekcji jest poznanie motywów i koncepcji ochrony przyrody.

1.Zapisujemy temat lekcji
Zagadnienia:
– cele ochrony przyrody
– motywy ochrony przyrody: egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne, estetyczne
– koncepcje ochrony przyrody

2.Proszę zapoznać się z materiałem dostępnym w podręczniku str. 135 – 140
Polecam artykuł Motywy i koncepcja ochrony przyrody dostępny w podanym linku
https://www.edukator.pl/ekologia,1419.html

Zachęcam do skorzystania z materiałów dostępnych w e-podręczniku
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/835308

4. Zapisujemy notatkę:
Termin ochrona przyrody oznacza działania zmierzające do zachowania, właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów przyrody i jej składników. Ma ona na celu przede wszystkim ochronę różnorodności biologicznej, która zapewnia stabilność ekosystemów.

Wśród powodów dla których chronimy przyrodę możemy zauważyć:

motywy egzystencjalne i ekonomiczne – związane z przekonaniem, że dzięki organizmom człowiek otrzymuje niezbędne do życia zasoby, takie jak tlen, wodę, żywność a także konkretne korzyści gospodarcze.

motywy etyczne ochrony przyrody wynikają z przekonań religijnych i poglądów filozoficznych, według których należy chronić gatunki z powodu szacunku do Boga lub samej przyrody.

motyw estetyczny jako źródło piękna które warto zachować.

Wśród innych motywów przyrody wyróżniamy motyw: strategiczny, patriotyczny, naukowy, społeczno – etniczny.

Współczesne koncepcje ochrony przyrody łączą postulaty ograniczenia szkodliwego wpływu człowieka na procesy przyrodnicze oraz świadomej ingerencji w ekosystemy w celu ochrony różnorodności biologicznej.

Praca domowa
Zadanie (załącznik 1,2).

Motywy i koncepcja ochrony przyrody 1

Motywy i koncepcja ochrony przyrody

Jeśli macie pytania proszę o kontakt przez messenger, adres email joannamichaluk@gmail.com

Pozdrawiam Joanna Michaluk.