1P4 (Tech)Zdalne Lekcje

Biologia IP4

15.04.2020

Temat: Czym jest różnorodność biologiczna?

Celem lekcji jest poznanie poziomów różnorodności biologicznej oraz różnic w rozmieszczeniu gatunków na Ziemi.

1. Zapisujemy temat lekcji

2. Zagadnienia:

-Czym jest różnorodność biologiczna

-Poziomy różnorodności biologicznej

-Zmiany różnorodności biologicznej w czasie

-Znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka

Bardzo proszę o przeczytanie z podręcznika tematu ze str. 123 – 126 następnie proszę o zapoznanie się z wykładem zawartym w podanym linku https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/384430

3. Notatka:

Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich organizmów występujących na Ziemi.

Wyróżniamy różnorodność genetyczną, gatunkową oraz ekosystemową.

Różnorodność genetyczna oznacza zmienność przedstawicieli jednego gatunku,wynikającą z obecności w populacji wielu alleli tego samego genu.

Różnorodność gatunkowa to bogactwo gatunków organizmów występujących na Ziemi.

Różnorodność ekosystemowa oznacza zróżnicowanie siedlisk i zamieszkujących je organizmów.

Bioróżnorodność zmienia się w czasie jedne gatunki wymierają, inne powstają, niektóre gatunki rozprzestrzeniają się na nowe tereny. W efekcie różnorodność gatunkowa maleje lub rośnie.

Ze względu na różnice klimatyczne i siedliskowe w poszczególnych regionach występują obszary o większej lub mniejszej różnorodności biologicznej

4.Podsumowanie

Wykonujemy karty pracy

Różnorodność biologiczna (załącznik 1)

Różnorodność biologiczna (załącznik 2)

 

Praca dla chętnych

Podaj przyczyny różnic w rozmieszczeniu gatunków na Ziemi. Prace proszę przesłać na adres: joannamichaluk@gmail.com

Bardzo proszę o logowanie się na stronę Quizizz. Kod klasy podałam 08.04.2020.

Na e-mail wysyłam Wam klasówkę, proszę zrobić ją do godz. 16.i odesłać na mój adres.

W razie pytań, proszę o kontakt telefoniczny, mailowy.

Pozdrawiam Joanna Michaluk