Uncategorized

Biologia IFTR, IBT

01.06.2020

Temat: Inne procesy metaboliczne

Celem lekcji jest poznanie znaczenia glukoneogenezy, glikogenolizy, utleniania kwasów tłuszczowych w przemianach energetycznych komórki

Zagadnienia:

  • uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych

  • definicja i znaczenie glukoneogenezy

  • procesy syntezy i rozkładu glikogenu

  • przemiany lipidów i białek źródłem energii

  • znaczenie procesu utleniania kwasów tłuszczowych

  • powiązanie procesów metabolicznych w komórce

Temat został omówiony w podręczniku na str. 132 – 136, proszę zapoznajcie się z nim.

Zachęcam do obejrzenia filmu glukoneogeneza

https://www.youtube.com/watch?v=xS4t8UJaWRI

Notatka:

Glukoneogeneza jest procesem syntezy glukozy ze związków innych niż cukry, np. z kwasu mlekowego, glicerolu lub aminokwasów.

Glikogen jest wielocukrem zbudowanym z cząsteczek glukozy. Synteza glikogenu zachodzi w mięśniach i w wątrobie. Rozkład glikogenu nazywamy glikogenolizą.

Glikogen zawarty w mięśniach jest wykorzystywany podczas ich pracy jako źródło glukozy niezbędnej do przebiegu oddychania komórkowego. Synteza i rozkład glikogenu w wątrobie – regulowane hormonalnie – umożliwiają utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy we krwi.

glikoliza, glukoneogeneza

Kwasy tłuszczowe są rozkładane do cząsteczek acetylo – CoA, które są włączane do cyklu Krebsa. W wyniku utleniania kwasów tłuszczowych jest uwalniana większa ilość energii niż w wyniku utleniania glukozy.

Praca domowa.

Przedstaw różnicę między glikolizą a glukoneogenezą.

W razie pytań proszę o kontakt przez messenger, adres e –mail : joannamichaluk@gmail.com

Dziękuje i zachęcam do pracy!

Joanna Michaluk