Uncategorized

Biologia ICG

11.05.2020

Temat: Ochrona przyrody w Polsce
Celem lekcji jest zapoznanie ze sposobami ochrony przyrody w Polsce

Zagadnienia:
-koncepcja ochrony przyrody
-przykłady form ochrony obszarowej (parki narodowe, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu)
-ochrona gatunkowa ścisła i częściowa
-chronione gatunki roślin, zwierząt, grzybów
-przykłady form ochrony indywidualnej

2. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 147 – 159, następnie z podanym materiałem udostępnionym w linku https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/804450
Zachęcam do zapoznania się z prezentacją Formy ochrony przyrody w Polsce.
https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/attachment/414

3. Zapisujemy notatkę:
Przyroda w Polsce jest chroniona na wszystkich poziomach różnorodności biologicznej poprzez ochronę bierną oraz ochronę czynną.
W ochronie gatunkowej częściowej dopuszcza się, w zależności od gatunku, regulację liczebności populacji w wyznaczonych okresach w roku, pozyskiwanie osobników oraz ich części np. do celów leczniczych.
Ochrona czynna daje możliwość przetrwania populacji w środowisku naturalnym. Podejmowane w jej ramach działania polegają na: restytucji i reintrodukcji gatunków na terenie gdzie wcześniej występowały, zakładaniu sztucznych gniazd, wzbogacaniu siedlisk w rośliny będące pożywieniem dla gatunków zagrożonych wyginięciem, zmienianiu siedlisk tak, aby zapewnić optymalne warunki dla danej populacji.
Formy ochrony obszarowej w Polsce to: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu oraz obszar Natura 2000.
Formy ochrony indywidualnej w Polsce to: pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo – krajobrazowy.
Zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów są w naszym kraju objęte ochroną gatunkową.

4. Podsumowanie
Zadania załącznik 1

ochrona przyrody w Polsce

Proszę zapisujcie się na stronę quizizz, tak mało osób do tej pory to zrobiło.                                                           Kod klasy https://quizizz.com/join?class=Y837721

Jeśli macie pytania proszę o kontakt przez messenger, adres email joannamichaluk@gmail.com
Pozdrawiam i zachęcam do pracy.
Joanna Michaluk