Uncategorized

Biologia ICG

04.05.2020

Temat: Sposoby ochrony przyrody

Celem lekcji jest zapoznanie ze sposobami ochrony przyrody
1.Zapisujemy temat lekcji
2. Zagadnienia.
ochrona indywidualna, gatunkowa, obszarowa
ochrona bierna, czynna
ochrona ścisła i częściowa
ochrona w miejscu występowania i poza nim
restytucja i reintrodukcja gatunków

3.Proszę zapoznać się z materiałem dostępnym w podręczniku str. 141 – 146 oraz w podanym linku
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/717551

3. Zapisujemy notatkę
Ze względu na zakres ochronę przyrody dzielimy na indywidualną, gatunkową i obszarową. Z uwagi na stopień ingerencji człowieka w ekosystem wyróżniamy ochronę bierną i czynną. Ze względu na możliwość gospodarczego wykorzystania przyrody wyróżniamy ochronę ścisłą i częściową. Ochrona może odbywać się w miejscu występowania objętych nią gatunków i elementów przyrody nieożywionej (ochrona in situ) lub poza nim (ochrona ex situ).

Restytucja – odbudowa populacji pojedynczego gatunku np. w specjalnych koloniach.

Reintrodukcja – wprowadzenie gatunku na obszar, na którym wcześniej wyginął. Osobniki mogą pochodzić z innego terenu lub z hodowli.
4. Proszę rozwiązać podane ćwiczenia (załącznik 1,2)

sposoby ochrony przyrody (załącznik 1)

sposoby ochrony przyrody (załącznik 2)

5. Zachęcam do obejrzenia filmu

Jeśli macie pytania proszę o kontakt przez messenger, adres email joannamichaluk@gmail.com

Bardzo proszę o logowanie się na stronę Quizizz. Kod klasy podałam 08.04.2020.

Pozdrawiam Joanna Michaluk