Uncategorized

Biologia IBT

06.04.2020 IBT

Temat: Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy

1.Proszę zapisać temat do zeszytu

2.Proszę o zapoznanie się z filmem zwracając uwagę na:

– Istotę mitozy i istotę mejozy

– Przebieg mejozy, przebieg mitozy

– Znaczenie mejozy w rozmnażaniu i funkcjonowaniu organizmów

-znaczenie procesu apoptozy

https://www.youtube.com/watch?v=jMpG-mqd0HM

3. W zeszycie zapisujemy:

Mitoza – to podział jądra komórkowego, w którego wyniku z jednej komórki rodzicielskiej powstają dwie komórki potomne o tej samej liczbie chromosomów, co komórka rodzicielska

Zachodzi w komórkach somatycznych, umożliwia wzrost i rozwój organizmów, regeneracje tkanek i narządów, np. u roślin, grzybów rozmnażanie bezpłciowe

Mejoza – to podział jądra komórkowego, w którego wyniku z jednej komórki rodzicielskiej powstają cztery komórki potomne o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów.

Mejoza umożliwia: wytwarzanie gamet u zwierząt i rozmnażanie płciowe organizmów, przekazywanie cech potomstwu oraz zróżnicowanie genetyczne osobników tego samego gatunku.

Apoptoza – to regulowana genetycznie, zaprogramowana śmierć komórki. Umożliwiówa ona m.in. likwidację uszkodzonych komórek oraz odpowiednie formowanie narząd i części ciała

Proszę przeczytać informacje dostępne na stronie a następnie uzupełnić tabelę

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/145512 (rozdział 2. Podziały komórkowe)

Cechy komórki Mitoza Mejoza
Liczba komórek potomnych
Liczba chromosomów w komórkach potomnych
Informacja genetyczna w komórkach potomnych
Znaczenie podziałów

Podsumowanie tematu (załącznik nr 1)

załącznik nr 1- podsumowanie mitoza, mejoza, apoptoza

Proszę o wykonanie zadań (załącznik nr 1, 2)

załącznik nr 1 – mitoza, mejoza

załącznik nr 2 – mitoza, mejoza

Praca dla chętnych

Wyjaśnij, dlaczego mejozę nazywamy podziałem redukcyjnym

W razie pytań, czy problemów proszę o kontakt na adres e-mail: joannamichaluk@gmail.com bądź messenger.

Joanna Michaluk