Uncategorized

Biologia I B4

04.05.2020
Temat: Czym jest różnorodność biologiczna?

Celem lekcji jest poznanie poziomów różnorodności biologicznej oraz różnic w rozmieszczeniu gatunków na Ziemi.

1. Zapisujemy temat lekcji
2. Zagadnienia:
-Czym jest różnorodność biologiczna
-Poziomy różnorodności biologicznej
-Zmiany różnorodności biologicznej w czasie
-Znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka

Bardzo proszę o przeczytanie z podręcznika tematu ze str. 123 – 126 następnie proszę o zapoznanie się z wykładem zawartym w podanym linku https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/709050

3. Notatka:
Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich organizmów występujących na Ziemi.
Wyróżniamy różnorodność genetyczną, gatunkową oraz ekosystemową. Różnorodność genetyczna oznacza zmienność przedstawicieli jednego gatunku,wynikającą z obecności w populacji wielu alleli tego samego genu. Różnorodność gatunkowa to bogactwo gatunków organizmów występujących na Ziemi. Różnorodność ekosystemowa oznacza zróżnicowanie siedlisk i zamieszkujących je organizmów.
Bioróżnorodność zmienia się w czasie jedne gatunki wymierają, inne powstają, niektóre gatunki rozprzestrzeniają się na nowe tereny. W efekcie różnorodność gatunkowa maleje lub rośnie.
Ze względu na różnice klimatyczne i siedliskowe w poszczególnych regionach występują obszary o większej lub mniejszej różnorodności biologicznej

4.Podsumowanie
Wykonujemy karty pracy

Różnorodność biologiczna (załącznik 1) (załącznik 1).
Różnorodność biologiczna (załącznik 2) (załącznik 2).
Praca dla chętnych
Podaj przyczyny różnic w rozmieszczeniu gatunków na Ziemi.

 

Informacja. 

Zgodnie z zapowiedzią piszecie dzisiaj test który zostanie wysłany Wam na pocztę.

Proszę samodzielnie rozwiązać zadania i przesłać rozwiązany test do godziny 15 00 na adres joannamichaluk@gmail.com

W razie pytań proszę o kontakt przez messenger, adres e –mail : joannamichaluk@gmail.com

Dziękuje i zachęcam do pracy!

Joanna Michaluk