3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Biologia 3MTP

17-04-2020

Temat: Rola witamin  w diecie.

Celem lekcji jest poznanie jaką rolę pełnią witaminy oraz jakie skutki odczuwamy w przypadku ich niedoborów.

Temat opisany jest w podręczniku na stronie 129- 132

Przy analizie tekstu zwróć uwagę na

  1. Klasyfikację witamin
  2. Zapotrzebowanie na witaminy
  3. Funkcje poszczególnych witamin
  4. Skutki awitaminozy

Po przeczytaniu tekstu i skorzystaniu z Atlasu multimedialnego rozwiąż w Kartach pracy

zadanie 2 strona 29

zadanie  4 strona 30

zadanie 5 strona 30

zadanie 7 strona 30

D.Koczkodaj   dkoczkodaj@poczta.fm