Uncategorized

Biologia 2FTP i 2PT

19-06-2020

Temat: Budowa i funkcja tkanki łącznej właściwej i podporowej

Celem dzisiejszej lekcji będzie poznanie budowy i funkcji tkanki łącznej właściwej i podporowej oraz zależności między funkcją tych tkanek , a ich budową.

  1. Charakterystyczne cechy budowy tkanek łącznych
  2. Podział tkanek łącznych właściwych
  3. Cechy poszczególnych rodzajów tkanek łącznych właściwych
  4. Funkcje poszczególnych rodzajów tkanek łącznych właściwych oraz przystosowania do pełnienia tych funkcji
  5. Rodzaje tkanki podporowej
  6. Budowa tkanki chrzęstnej
  7. Funkcje tkanki chrzęstnej oraz przystosowania do pełnienia tych funkcji
  8. Budowa tkanki kostnej
  9. Funkcje tkanki kostnej oraz przystosowania do pełnienia tych funkcji

Realizowany dzisiaj temat znajduje się  w podręczniku

cechy tkanek łącznych strona 265

tkanki łączne właściwe strona 266

tkanka łączna podporowa strona 267-268

Proszę zapoznać się z materiałem i zrobić notatkę w zeszycie według zamieszczonych punktów.

Polecam https://epodreczniki.pl/b/tkanka-laczna-wlasciwa/PLYZujSGI

W celu utrwalenia wiadomości proszę zrobić w Kartach pracy

zadanie 8 strona 66

D.Koczkodaj    dkoczkodaj@poczta.fm