Uncategorized

Biologia 2FTP i 2 PT

18-06-2020

Temat:Budowa i funkcja tkanki nabłonkowej, mięśniowej i nerwowej

Celem dzisiejszej lekcji będzie poznanie budowy i funkcji tkanki nabłonkowej , mięśniowej i nerwowej oraz wskazanie zależności między budową a funkcją poszczególnych tkanek.

 1. Definicja tkanki
 2. Pochodzenie tkanek zwierzęcych
 3. Cechy tkanki nabłonkowej
 4. Podział nabłonków
 5. Funkcje poszczególnych typów nabłonków – przystosowania do pełnienia poszczegolnych funkcji.
 6. Typy tkanki mięśniowej
 7. Cechy poszczególnych typów tkanki mięśniwej
 8. Funkcje poszczególnych typów tkanki mięśniowej -przystosowania do pełnienia poszczególnych funkcji
 9. Budowa tkanki nerwowej
 10. Budowa neuronu i jego funkcje
 11. Budowa komorek glejowych i ich funkcje

Temat znajduje się w podręczniku

tkanka nabłonkowa strona 263-265

tkanka mięśniowa strona 271

tkanka nerwowa strona 272

Proszę przeczytać tekst i zrobić notatkę według punktów zamieszczonych powyżej.

W celu utrwalenia materiału proszę zrobić w Kartach pracy

zadanie 7 strona 66

D.Koczkodaj       dkoczkodaj@poczta.fm