1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Biologia 1PT

!2-05-2020

Temat:Etapy oddychania tlenowego i ich lokalizacja w komórce.

Celem lekcji będzie poznanie przebiegu oddychania tlenowego

  1. Etapy oddychania tlenowego i miejsce ich przebiegu
  •       glikoliza-cytozol
  •       reakcja pomostowa-matrix
  •       cykl Krebsa -matrix
  •       łańcuch oddechowy – wewnętrzna błona mitochondrium

2.Przebieg poszczególnych etapów oddychania tlenowego

3.Bilans energetyczny oddychania tlenowego

4. Wpływ poszczególnych czynników na intensywność oddychania tlenowego

  •     temperatury
  •     stężenia dwutlenku węgla
  •    zawartości wody

Temat znajduje się w podręczniku na stronie184-193

Proszę o zapoznanie się z materiałem i zrobienie w zeszycie notatki według punktów umieszczonych powyżej

Polecam filmy omawiające poszczególne etapy oddychania tlenowego

W celu utrwalenia i podsumowania wiadomości proszę zrobić w Kartach pracy zadanie 30 strona 96

 

D.Koczkodaj             dkoczkodaj@poczta.fm