1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Biologia 1PT

08-05-2020

Temat: Istota oddychania komórkowego

Celem lekcji jest poznanie  istoty oddychania komórkowego. To jest najważniejszej czynności życiowej każdej komórki , dzięki której uzyskuje energię potrzebną do życia.

  1. Definicja oddychania komórkowego.
  2. Cel oddychania
  3. Rodzaje oddychania komórkowego
  4. Miejsce przebiegu oddychania komórkowego

Temat znajduje się w podręczniku na stronie 183

Po przeczytaniu tematu z podręcznika zrób w Kartach pracy

zadanie 30 strona 96

D.Koczkodaj                  dkoczkodaj@poczta.fm