1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Biologia 1PT

24-04-2020

Temat:Przebieg ciemnej fazy fotosyntezy

Celem lekcji jest poznanie miejsca  oraz przebiegu ciemnej fazy fotosyntezy

  1. Miejsce przebiegu ciemnej fazy fotosyntezy
  2. Substraty fazy ciemnej
  3. Pierwotny produkt fazy ciemnej
  4. Wtórne produkty fazy ciemnej
  5. Przebieg fazy ciemnej

Podane zagadnienia znajdują się w podręczniku na stronie 175-179

Polecam stronę  https://www.youtube.com/watch?v=Gt2AE_gSwLQ

Po zapoznaniu się z tekstem z podręcznika oraz filmem w celu utrwalenia wiadomości zrób w Kartach pracy

zadanie 23 strona 92

D.Koczkodaj           dkoczkodaj@poczta.fm