1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Biologia 1PT

07-04-2020

Temat :Rodzaje fotosyntezy

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie istoty fotosyntezy , jako jednego ze sposobów odżywiania organizmów.

  1. Co oznacza określenie autotrofizm ?
  2. Jakie typy fotosyntezy wyróżniamy ze względu na żródło energii potrzebnej do jej przebiegu ?
  3. Wymień grupy  organizmów które przeprowadzają fotosyntezę .
  4. Jakie fazy wyróżniamy w przebiegu fotosyntezy?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w podręczniku na stronie 169.

Proszę zrobić notatkę w oparciu o umieszczone zagadnienia.

Proszę zrobić w kartach pracy zadanie 19 strona 89

Danuta Koczkodaj     dkoczkodaj@poczta.fm