Uncategorized

Biologia 1PT

16-06-2020

Temat; Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z metodologii badań biologicznych.

Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości z metodologii badań biologicznych

 1. Metody poznania świata organizmów żywych
 • obserwacja
 • doświadczenie

2 .Zasady przeprowadzania badań biologicznych

 • sformułowanie problemu badawczego
 • postawienie hipotezy
 • weryfikacja hipotezy
 • sformułowanie wniosku

3.Dokumentacja badań biologicznych

 • konstruowanie wykresów liniowych
 • konstruowanie wykresów kolumnowych
 • konsruowanie wykresów kołowych
 • konstruowanie wykresów jednosłupkowych
 • konstruowanie tabel

4.Planowanie próby badawczej i próby kontrolnej.

Materiał dotyczący dzisiejszego tematu znajduje się na stronie 6 -11 w podręczniku.Proszę dokładnie zapoznać się z materiałem.

Jest to temat z początku roku szkolnego ,który był omówiony na lekcji ,ale w tym czasie jeszcze nie mieliście podręczników.

W podręczniku temat jest bardzo dobrze opracowany.

Proszę w celu utrwalenia wiadomości zrobić w Kartach pracy

zadanie 1 strona 112

zadanie 2 strona 113

D.Koczkodaj        dkoczkodaj@poczta.fm