AktualnościPraktyki

ANALIZA GLEBY PODSTAWĄ RACJONALNEGO NAWOŻENIA

       Brak odpowiedniej ilości składników w formach przystępnych w środowisku bytowania roślin wpływa na spadek plonów oraz obniżenie ich wartości biologicznej.  Konsekwencją zbyt niskiej zasobności gleb w składniki pokarmowe w stosunku do potrzeb pokarmowych roślin jest spadek żyzności gleby, wynikający z wyczerpania jej ze składników pokarmowych. O ich pobieraniu decyduje wiele czynników.

  W ramach zajęć praktycznych kl. II FT i kl. II CB w dn. 9.12.2019r. uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez pana  mgr inż. Mirosława Powroźnika specjalistę terenowego  Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie. Wcześniej uczniowie na zajęciach praktycznych pobrali próbki glebowe do analizy, które zostały zbadane w OSCH-R w Lublinie.