Wolontariat

AKCJE WOLONTARIACKIE PROWADZONE NA TERENIE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KONKURS „Nakrętki Zbieramy- Chorym Dzieciom Pomagamy”

 

Konkurs ma charakter charytatywny i proekologiczny.  Adresowany jest do wszystkich uczniów  ZSCKR w Jabłoniu, Klasa, która w terminie od 27 listopada 2017 r. do 31 maja 2018 r. zbierze najwięcej nakrętek – WYGRYWA! Zebrane nakrętki zostaną przekazane na rzecz Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia.

 

KONKURS „Zbieraj Makulaturę, Ratuj Naturę”

 

Konkurs ma charakter proekologiczny. Akcja trwa od 27 listopada 2017 r. do 31 maja 2018 r. Zwycięży klasa, która uzbiera najwięcej makulatury.  NAGRODĄ w konkursie jest otrzymanie przez klasę sumy pieniężnej pochodzącej ze sprzedaży całej makulatury zebranej przez wszystkie klasy w szkole. Pieniądze te mogą być przeznaczone na dofinansowanie wycieczki klasowej.

 

PRZYSTĄPILIŚMY DO DRUŻYNY„ SZLACHETNEJ PACZKI”

W tym roku chcemy pomóc osobie starszej, samotnej, borykającej się z wieloma chorobami. Pomimo wieku i choroby osoba ta nie straciła chęci do życia. Każdego dnia radzi sobie jak potrafi na miarę swoich możliwości. Żyje skromnie ale nie narzeka. W miarę możliwości, pomimo choroby, chętnie pomaga innym. W całej szkole zbieramy pieniążki, które przeznaczymy na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. Wśród najważniejszych potrzeb są: żywność, środki chemiczne, zimowa kurtka, kołdra, pościel,  książka dobry – kryminał.

Lubimy Ludzi i Szanujemy Starszych- dlatego pomagamy.
Nasi szkolni wolontariusze już przystąpili do zakupu najpotrzebniejszych produktów do „Szlachetnej paczki”. O wynikach akcji w naszej szkole napiszemy już wkrótce.