Aktualności

Akcja informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Świeć Przykładem” w ZSCKR w Jabłoniu

17 grudnia 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu przeprowadzili akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Świeć Przykładem”.

Głównym celem wydarzenia było zachęcanie pieszych do korzystania z elementów odblaskowych  po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym oraz w miejscowościach na słabo oświetlonych drogach. Organizatorzy przypominali, iż noszenie odblasków ma duże znaczenie dla naszego bezpieczeństwa szczególnie jesienią i zimą. Podkreślali, iż kierowca, który z daleka zauważy święcący punkt, ma więcej czasu na odpowiednią reakcję. Zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Przypominali, że zgodnie z polskim prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Mamy nadzieję, że rozdane kamizelki i opaski odblaskowe, będą noszone i pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.

Anna Gronowska