Aktualności

Pożegnanie uczniów klas maturalnych.

26 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych. Tego dnia  po raz ostatni zabrzmiał dzwonek dla grupy ponad 50 uczniów, którzy spędzili w murach naszej szkoły cztery, prawdopodobnie najpiękniejsze lata swojego życia. Szkoły, w której każdy z nich pozostawił jakąś część siebie, przyjaźnie, sympatie, momenty radości jak i gorycz porażek.

Wydarzenie rozpoczęło przemówienie Pani Dyrektor Agnieszki Piekarskiej oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Elżbiety Mazurek, które dziękowały uczniom klas IV za trud włożony w naukę oraz godne reprezentowanie szkoły, jak również życzyły sukcesów na maturze i w dalszych etapach życia. Przemówienia te stanowiły z pewnością moment refleksji i zadumy.

Oficjalną część wydarzenia  stanowiło też uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego dokonanego pod przewodnictwem opiekuna Pocztu- Pana Artura Paterka.

Odbyło się również uhonorowanie wielu uczniów klas IV za ich osiągnięcia w nauce i sporcie, pracę w samorządzie uczniowskim oraz za godne reprezentowanie i działalność na rzecz szkoły i internatu. Uczniowie Ci otrzymali z rąk Pani Dyrektor, Kierownika Internatu oraz wychowawców liczne nagrody.
Na szczególną uwagę zasługuje osiągnięcie ucznia Rafała Koźlińskiego, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, jak również uczennicy Joanny Adamczyk, która w ciągu czterech kolejnych lat nauki uzyskała 100% frekwencję na zajęciach szkolnych.

Korzystając z okazji nagrodzono też zwycięzców i uczestników niedawno organizowanych w szkole konkursów. W szkolnym konkursie z języka rosyjskiego dla maturzystów I miejsce zajęła uczennica Julia Żelazko, II- Iwona Antoniuk oraz III- Tomasz Golec.

Uhonorowano też Tomasza Kalinowskiego, który zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” w kategorii szkól ponadgimnazjalnych oraz wręczono wyróżnienia sześciu innym uczestnikom tego konkursu. Gratulujemy!

W czasie uroczystości można było usłyszeć również pożegnalne piosenki w wykonaniu członków szkolnego zespołu wokalnego. Głos również zabrali przedstawiciele maturzystów, którzy przekazali na ręce dyrekcji pamiątkowe tablo oraz żegnający ich uczniowie klas trzecich.

Na zakończenie tej podniosłej uroczystości tegoroczni absolwenci otrzymali przygotowane przez uczniów klas trzecich pożegnalne upominki oraz zrobili pamiątkowe zdjęcia.