Uncategorized

Produkcja roślinna 1 FTR, 1 F4R

Dzień dobry

15. 06. 2020 r.

 

T: Wymagania klimatyczno-glebowe zbóż.

Celem lekcji jest określić wymagania klimatyczne oraz glebowe do uprawy roślin zbożowych

 

I jeszcze kilka słów o zbożach…

Zacznijmy od podziału zbóż. Zagadnienie to zostało omówione w punkcie 1. Następnie przejdziemy do omawiania wymagań klimatycznych oraz glebowych zbóż.

 

  1. Podział zbóż.

Rośliny zbożowe:

I zboża właściwe:

  1. Jare:
  • owies
  • kukurydza
  • proso

 

2.Ozime i jare:

  • pszenica
  • żyto
  • pszenżyto
  • jęczmień

II zboża rzekome:

– gryka zwyczajna

– szarłat uprawny

 

  1. Wymagania cieplne, wodne i glebowe zbóż ozimych.

Tutaj proponuję obejrzeć prezentację. Przedstawia ona treści dotyczące takich roślin zbożowych jak:

– pszenica ozima

– żyto

– pszenżyto ozime

– jęczmień ozimy

Charakterystyka każdego z tych zbóż jest dotyczy temperatury, opadów, gleby oraz najkorzystniejszych warunków do uprawy tych roślin.

Wymagania klimatyczno glebowe zbóż ozimych

Jako podsumowanie lekcji chciałabym, abyście uzupełnili tabelkę na podstawie prezentacji oraz informacji w Internecie. Tabelka znajduje się w załączniku.

Załącznik 1  Wymagania klimatyczno – glebowe zbóz ozimych

Opracowanie punktów możecie przesłać na mój adres e-mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 18.06.2020 r.

Miłej pracy!

M. Marecka-Gierej