Uncategorized

Produkcja zwierzęca klasa 2 CB 13.05.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Celem dzisiejszej lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu trzoda chlewna.

Aby właściwie przygotować się do sprawdzianu, który odbędzie się w środę proszę powtórzyć i przeanalizować następujące treści:

 1. Użytkowanie rozpłodowe świń.
 2. Odchów, żywienie i pielęgnacja prosiąt.
 3. Podstawy żywienia trzody chlewnej.
 4. Zasady żywienia i utrzymania tuczników.
 5. Technologie produkcji żywca wieprzowego.
 6. Systemy produkcji w fermach trzody chlewnej.
 7. Systemy utrzymania trzody chlewnej.
 8. Warunki utrzymania trzody chlewnej w aspekcie utrzymania dobrostanu.
 9. Budynki i pomieszczenia dla trzody chlewnej.
 10. Podstawowe wskaźniki warunkujące efektywność produkcji.
 11. Zasady przechowywania odchodów zwierzęcych.
 12. Jakość surowca rzeźnego.

Wszelkie pytania proszę kierować  na pocztę: a.swiderska.zsckr@gmail.com lub na dziennik.

 

Pozdrawiam. Anna Świderska