Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą 3 FT

08.05.2020r.

Temat: Mowa ciała i komunikacja pozawerbalna.

Celem lekcji jest wyjaśnienie czym jest komunikacja pozawerbalna oraz ukazanie, co sprzyja budowaniu więzi z innymi, a co ją niszczy.

W codziennym kontakcie przekazujemy sobie mnóstwo informacji za pomocą słów. Rozmowa to najbardziej naturalny sposób porozumiewania się między ludźmi. Ma ona charakter dwustronny i interaktywny, uczestnicy dialogu zamieniają się rolami, raz mówiąc, innym razem – słuchając.

Komunikacja niewerbalna to zbiór wszystkich pozasłownych komunikatów, krążących pomiędzy ludźmi. Są to między innymi: gesty, mimika, ton głosu, intonacja, pozwalają odbiorcy szerzej spojrzeć na przekaz otrzymywany od nadawcy, gdyż mówią dużo o intencjach, emocjach, oczekiwaniach.

Jeśli nawet nie wypowiadasz zdań, twój uśmiech, zmarszczone brwi, noga założona na nogę, skrzyżowane ręce, milczenie, przymrużone oczy są konkretnymi sygnałami emocji, uczuć, samopoczucia czy intencji. Ten poza słowny język może ludzi zbliżać do siebie lub oddalać (ośmielać lub odpychać):

  • postawa ciała: dobrze jest jeżeli wyraża szacunek i jest rozluźniona, źle jeżeli jest usztywniona, niedbała i jeżeli się siedzi bokiem do rozmówcy lub jeśli sama postawa wyraża pośpiech.
  • gesty: powinny być spokojne, wyrażające otwartość i życzliwość, źle jest gdy są szybkie, niecierpliwe, nerwowe.
  • mimika: w rozmowie ośmiela uśmiech, patrzenie w oczy, a odpycha złe spojrzenie (szydercze, raniące, nienawistne) oraz niezadowolony wyraz twarzy.
  • ton głosu: ośmiela gdy jest łagodny, życzliwy, ciepły, spokojny lub uspakajający. Onieśmiela lub odpycha podniesiony ton głosu, zniecierpliwiony, pouczający, moralizatorski, obrażony, poirytowany.

Proponuję film: https://www.youtube.com/watch?v=9sf-SD2KcOE

Przyjemnego oglądania!

Pamiętajmy chcąc budować dobre relacje między ludźmi, musimy starać się , aby nasze pozasłowne informacje zbliżały i ośmielały rozmówców, a nie odpychały.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan