Uncategorized

Język polski 23.04.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

zapraszam Was na kolejne spotkanie z Szekspirem.

Temat:  Na czym polega siła miłości? Od euforii do rozpaczy – „Romeo i Julia” W. Szekspira.

 

  1. Lektura tekstu „Szekspir – doskonały znawca psychosomatyki”.

Psychosomatyka (psyche – wnętrze człowieka, świadomość, ogólnie pojęta psychika i soma – fizyczność) to nauka dotycząca wpływu czynników psychicznych na stan zdrowia organizmu człowieka.

Załącznik nr 1

  1. Zapoznajcie się z fragmentami tekstu tragedii – przeanalizujemy je pod kątem przedstawienia emocji bohaterów i objawów fizycznych, które im towarzyszą.

Załącznik nr 2    Odpowiedzi do karty pracy nr 2

Załącznik nr 3    Odpowiedzi do karty pracy nr 3

Załącznik nr 4    Odpowiedzi do karty pracy nr 4

Załącznik nr 5    Odpowiedzi do karty pracy nr 5

Załącznik nr 6    Odpowiedzi do karty pracy nr 6

  1. Zapoznajcie się z charakterystyką postaci – Romeo, Julia, Parys, książę Escalus, Tybalt, Merkucjo, ojciec Laurenty, piastunka.

Załącznik nr 7

  1. Uzupełnij na ocenę kartę pracy – ćwiczenie maturalne. Bardzo proszę byście potraktowali to polecenie poważnie. Macie czas na rozwiązanie tej karty pracy do 29.04.2020 r.

Karta pracy Plakat formą wypowiedzi artystycznej

Pozdrawiam Was serdecznie i proszę o nadsyłanie uzupełnionej karty pracy na mego e-maila. Gdyby ktoś miał jakieś pytania lub wątpliwości proszę o kontakt.

Agnieszka Piekarska