Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie- 3CB.

31.03.2020

Temat lekcji:

’ Jak wygląda sytuacja z przechowywaniem naszych produktów rolnych’.

Cele:

*Utrwalenie i poszerzenie słownictwa związanego z magazynowaniem zbiorów

*Próby konstruowania samodzielnych krótkich wypowiedzi pisemnych opisujących problemy jakie mogą powstać przy przechowywaniu produktów rolnych.

Plan przebiegu lekcji:

Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zwrotów używanych w rozmowie o problemach z magazynowaniem zbiorów: How bad is it?, How did this happen?, There’s too much air moving in there, etc.

Zapoznanie uczniów z formą napisania e-mail (email) na temat problemów z przechowywaniem zboża:

  1. Wstęp ( Wstęp powinien zawierać przywitanie z rozmówcą, oraz pokrótce określić temat naszego maila, a także powód dla którego piszemy np.Dear Mr/Mrs… I am writing to inform you …)
  2. Rozwinięcie (W rozwinięciu piszemy główną część naszej wypowiedzi w tym przypadku o problemach które powstały pod czas przechowywania zbiorów).
  3. Zakończenie (Zakończeniem jest podsumowanie tego co napisaliśmy do tej pory, oraz pożegnanie . W tym przypadku pracownik pyta pracodawcę co zrobić aby ten problem rozwiązać)

Przydatne zwroty:I would like to ask for further information concerning… -Chciałbym zapytać o dalsze informacje dotyczące…

I hope it will never happen again- Mam nadzieję że to się już nigdy nie powtórzy.

What should Ido? -Co powinienem zrobić?

I’m writing to ask you for your help / advice. -Pisze, aby prosić Pana o pomoc / radę…

I’m looking forward to hearing from you- Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Pana/Pani

Yours sincerely /. Yours faithfully -z poważaniem.

Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy są nadal aktualne.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.