Uncategorized

Historia 1CG

31.03.2020 r.

Temat: Przełom na frontach – koniec II wojny światowej część pierwsza

1 Narodziny Wielkiej Koalicji

Po agresji Niemiec hitlerowskich na ZSRR, Związek Radziecki stał się naturalnym sojusznikiem Wielkiej Brytanii. Już 12 lipca 1941 r. podpisano radziecko-brytyjski układ o wzajemnej pomocy oraz                  o niezawieraniu odrębnego pokoju z III Rzeszą, a w październiku 1941 r. podpisano w Moskwie układ o objęciu ZSRR Lend-Lease Act, co zapewniło Armii Czerwonej dostawy sprzętu i żywności. Po ataku Japonii na Pearl Harbor do wojny zostały wciągnięte Stany Zjednoczone. Oznaczało to zaangażowanie się Amerykanów zarówno w działania wojenne na Dalekim Wschodzie, jak i w Afryce i Europie. W ten sposób powstała koalicja antyhitlerowska, na czele której stanęli przywódcy trzech mocarstw: premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, prezydent USA, Franklin Delano Roosevelt i przywódca ZSRR Józef Stalin.

2 Odwrócenie losów wojny w Europie

  1. Bitwa pod Kurskiem – lipiec 1943 r.

Hitler chciał wymazać z pamięci widmo klęski pod Stalingradem i odzyskać przewagę na froncie wschodnim. Postanowił więc wydać Armii Czerwonej wielką bitwę pancerną. Do starcia miało dojść w okolicach Kurska. Operacja rozpoczęła się 5 lipca 1943 r. Tydzień później 12 lipca, koło wsi Prochorowka doszło do największej bitwy pancernej w dziejach ludzkości. Mimo olbrzymich strat Rosjanom udało się powstrzymać niemieckie armie pancerne i zmusić Niemców do odwrotu na zachód. Bitwa na łuku kurskim stała się punktem zwrotnym na froncie wschodnim.

2. Walki we Włoszech w latach 1943-1944

Po kapitulacji wojsk osi w Tunezji, w maju 1943 r., Alianci 10.07.1943 r wylądowali na Sycylii. W obliczu inwazji, od władzy został odsunięty Benito Mussolini, a nowy premier Włoch, marszałek Pietro Badoglio, 8 września poprosił o zawieszenie broni. W tej sytuacji inicjatywę we Włoszech przejęli Niemcy. Rozbroili i internowali armię włoską oraz rozpoczęli budowę umocnień w środkowych Włoszech. Centralnym punktem niemieckiej obrony na tzw. linii Gustawa stał się klasztor na Monte Cassino. Walki o Monte Cassino trwały od stycznia 1944 r i pochłonęły wiele ofiar. Ostatecznie klasztor został zdobyty w maju 1944 r. przez II Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Bitwa o Monte Cassino otworzyła aliantom drogę na Rzym. Alianci wkroczyli do Rzymu 4.06.1944 r. Walki na Półwyspie Apenińskim trwały do kwietnia 1945 r. i pochłonęły wiele ofiar.

3 Konferencje Wielkiej Trójki

Aby ustalić metody i harmonogram działań przeciwko państwom Osi, niezbędne były liczne spotkania członków koalicji, zarówno na szczeblach rządowych, jak i wojskowych. Ze względu na skalę zaangażowania militarnego i finansowego najważniejsze decyzje zapadały na konferencjach Wielkiej Trójki. Pierwsza taka konferencja odbyła się w Teheranie w 1943 r. Druga konferencja Wielkiej Trójki odbyła się w Jałcie na Krymie w 1945 r.

W razie niejasności dzwoń pod nr. 505790622.

Dariusz Nastaj