AktualnościUncategorizedUroczystości

„Dla Niepodległej” – szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Dla Niepodległej” – szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Dnia 10 listopada o godzinie 11.00 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia „Dla Niepodległej”. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy od wspólnego uroczystego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”, czym włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji #Szkoła do Hymnu, którą organizuje Biuro Programu „Niepodległa”.

Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną, w której poprzez słowo poetyckie, pieśni patriotyczne i fragmenty prozy, pokazali drogę Polaków do wolności. Łzy, rozłąka z rodziną, cierpienie, przelana krew i nadzieja, to historia często bezimiennych przodków, którzy są dla nas bohaterami i dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.

Dzisiaj wielka jest rocznica –
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.
Im to, bowiem zawdzięczamy
wolność – polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

Te słowa były motywem głównym uroczystości. Nie zabrakło pięknych pieśni patriotycznych, w których śpiew włączyli się: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły. „Aktorzy ” tej pięknej uroczystości stanęli na wysokości zadania. Swoim zaangażowaniem i postawą sprawili, że akademia była wyjątkową lekcją patriotyzmu i historii, która pozwoliła zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Na zakończenie spotkania głos zabrała pani wicedyrektor Marta Harasim – Stańko, która podziękowała młodzieży za wzruszającą część artystyczną oraz podkreśliła, jak ważne są wartości w życiu każdego człowieka i pielęgnowanie tradycji.

Warto pamiętać, że „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna (…)”.