Znowu w Warszawie!

Młodzież z internatu przy ZSCKR w Jabłoniu w dniu 04.06.2019 po raz kolejny uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Miała ona cel edukacyjno- rekr

Read More

Przyjemne i pożyteczne

We wtorek 12.03.2019 r. uczniowie klas trzecich oraz czwartych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu odwiedzili Białą Podlas

Read More