RODO

Realizując art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznyc

Read More

Samorząd Uczniowski

Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego 2017/2018 Przewodniczący Rafał Koźliński - klasa III RTB Zastępca Grzegorz Jędrzejewski – klasa

Read More

Rada Rodziców

Elżbieta Mazurek  - Przewodnicząca Rady Rodziców Marta Klajda - Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Marcin Myka - Sekretarz Aneta Zaj

Read More

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 W systemie dziennym proponujemy: Technikum 4-letnie kształcące w zawodach: - technik mechanizacji ro

Read More

Informacje o internacie

INFORMACJE O INTERNACIE Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Read More

Misja internatu

Jesteśmy placówką zapewniającą miejsce zamieszkania dla młodzieży uczącej się w naszej szkole. Doceniając największe prawa wychowawcze rod

Read More

Regulamin wolontariatu

REGULAMIN RADY WOLONTARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU     I.      

Read More

Rada wolontariatu

Przewodnicząca- Dominika Czajkowska kl. II RTM Członek- Natalia Łuć kl.II RTM Członek-Adrian Wetoszka kl. III RTB Członek-Aleksandra Janczura

Read More