INFORMACJA

Skierowania na badania lekarskie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym kat. T dla kandydatów do klas pierwszych  są do odebran

Read More

KOLEJNY ROK ZA NAMI!

19 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolneg

Read More

Znowu w Warszawie!

Młodzież z internatu przy ZSCKR w Jabłoniu w dniu 04.06.2019 po raz kolejny uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Miała ona cel edukacyjno- rekr

Read More